woensdag 2 juli 2014

De Luysen, Zomertortels

30 juni

Het broedseizoen loopt op zijn einde en dus houden de vogels meer hun snaveltjes. Desondanks valt er een hoop te zien en ik werd verrast door de Zomertortel die vanuit de kijkhut, door meerdere fotografen gefotografeerd, nu voor mij wel een half uur aanwezig was, druk foeragerend langs de waterkant. Voor zover ik weet is er maar een exemplaar in deze omgeving. Het gaat ook niet zo goed met de Zomertortel. De enige soort duif die migreert en daardoor erg kwetsbaar is. De vogels die over Malta en andere Middellandse zee landen migreren zijn dan vaak het haasje want ze worden daar massaal uit de lucht geschoten, zo ook veel andere soorten vogels. O.a. de Vlaamse vogelbescherming heeft destijds een grote campagne tegen de jacht op Malta en andere landen rond de Middellandse zee gehouden. Link Vlaamse Vogelgescherming 
Er is al sprake dat deze soort voor België en Nederland op de rode lijst terecht kan komen als de aantallen zo drastisch achteruit lopen.
Hier een artikel van Natuurbericht over deze vogel Link Natuurbericht 
Al met al een prachtige vogel en te hopen is dat het nog niet te laat is voor deze soort.

Ook weer diverse vlinders kunnen fotograferen en de Trechterspin in zijn trechterweb.


Citroenvlinder

Gehakkelde aurelia

Kleine ijsvogelvlinder

Trechterspin

1 opmerking: