zondag 16 juni 2019

It is all about green and liking the sun ....


29 mei

Boomkikkers, veel boomkikkers. Het was vochtig warm en daar houden ze van. Tevens stond er die dag haast geen wind dus ideale omstandigheden om heeeeeel veel boomkikkers te zien en dus te fotograferen. De eerste 7 foto's een kikkertje wat gestaag naar boven klom om lekker in het zonnetje op te gaan warmen. Ook veel kikkers die gezamenlijk op een struik zitten. Tien tot twaalf stuks was geen uitzondering. Ook waren en natuurlijk andere zon minnende dieren te zien. De libellen, waar ik ook weer foto's van gemaakt heb. 

Boomkikker Hyla arborea
Bruine korenbout Libellula fulva


Hier ging het verkeerd. Aan elkaar geplakte vleugels en een gebroken achterlijf.
This one did not make it. Wings stuck together and broken part of the body.donderdag 13 juni 2019

Slechtvalken en meer ....


25 en 27 mei 2019

Zoals gebruikelijk in de periode dat de jongen aan het takken zijn ben ik weer even langs de Slechtvalken gegaan. De jongen zaten alle drie bij elkaar in de buurt en twee van de drie waren aan het eten van een prooi die de ouders hun hadden gebracht. Erg leuk om te zien dat het ene jong de ander aan het voeren was.

Peregrines Falcon Slechtvalk

Daarna weer eens richting Thorn en Kessenich. In het riet hoorde ik veel rietvogels en er kwam zelfs een koekoek overgevlogen. Veel vlinders waren er niet te zien. Wel een vals witje en een icarus blauwtje en een vrouwtje vuurlibel en een oeverlibel. 

Vals witje Siona lineata


Icarus blauwtje Polyommatus icarusVuurlibel Crocothemis erythreaGewone overlibel Orthetrum cancellatum


Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 


Glassnijder Brachytron pratense 


In Kessenich zijn de huiszwaluwen druk met het herstellen van hun nestjes. Een dorp waar de huiszwaluwen graag huizen met het heraangelegde natuurgebied waar ze volop modder voor de bouw van hun nestjes kunnen vinden. 

Huiszwaluw Delichon urbicum

Ook was ik weer naar De Doort geweest. Deze koolmees had een flinke rups te pakken voor zijn jongen.  

Koolmees Parus major


De lupine is nu in volle glorie te zien. Prachtig zo'n veld vol met deze bloemen. Bijen en hommels waren dan ook druk met nectar aan het verzamelen. 

Lupine Lupinus
Ook in Kessenich weer even langs de zandberg om te zien of dit jaar de oeverzwaluwen weer aanwezig waren. Aan de gaten te zien zijn het er dit jaar meer dan ooit. Het fotograferen van deze snelle vogels was dit keer niet echt gelukt. Ik heb wel een langere tijd staan genieten van hun vliegkunst.   

Oeverzwaluw Riparia ripariavrijdag 31 mei 2019

De Luysen, Kettingdijk


Waarnemingen van 24 mei 

Zet je neer op een van de banken bij de Luysmolen aan de A-beek en alles komt langs in het voorjaar. Die oude fruitbomen die er staan met hun holtes en gaten en rijper wordend fruit langs een stromende beek doen wonderen voor vogels en insecten. Spechten, lijsters en de gele- en witte kwikstaart zijn er allemaal te zien. Deze beek is bekend voor het groot aantal weidebeekjuffers. In de zomer weet je niet waar je kijken moet. Nu waren er al een aantal te bewonderen. Eendagsvliegen een mooi fenomeen. Ook die kunnen fotograferen. Als de kersen dadelijk rijp zijn is het helemaal leuk vertoeven om de snoepers te bekijken. Daarna door naar De Luysen om te kijken of er wat moois vanuit een van de kijkhutten te zien is. Een koppel futen hebben eieren en zijn druk met broeden. Meeuwen zijn er in grote getalen aanwezig en slepen met nestmateriaal. Ze hebben nu ook de eilandjes voor de hut ingenomen en naar mijn idee daarmee veel vogels weggejaagd. Heel even nam het ijsvogeltje plaats op een van de geplaatste stokken. Vissen deed hij niet, alleen even rusten. In de verte hoor je regelmatig de roerdomp. Het werd me te benauwd in de hut. Dus nu maar op weg naar de Kettingdijk. Ik ben er nog maar 10 minuten en zie daar een grote witte vogel aan komen vliegen. Een lepelaar die op zijn gemak eens flink ging foerageren. Al etend kwam hij steeds dichterbij waardoor ik diverse foto's heb kunnen maken. Verder was het stil op de kleine vogeltjes na die van zich lieten horen maar zich niet lieten zien. Dan plots zie ik uit de bosjes een reebok aan komen lopen. Wadend door het lage water liep hij naar de overkant om daar weer in het hoge gras te verdwijnen. De reebok was nog steeds in de rui. Te zien aan de lichtere delen van zijn vacht. Ook hier zijn de libellen schaars. Maar heb er toch nog wel een paar kunnen fotograferen. 

Grote Bonte specht Dendrocopos major


Citroenvlinder Gonepterryx rhamni


Eendagsvlieg Ephemeroptera


Lis Iris germanica        gedumpt in een greppel maar mooi tot bloei gekomen.
  

Gele kwikstaart Motacilla flava


Gele lis Iris pseudacorus


Hoornaar Vespa crabro


IJsvogel Alcedo atthis


Lepelaar Platalea leucorodia

???


Dagkoekoeksbloem Silene dioica


Ree bok Cervus capreolusValeriaan Valeriana


Weidebeekjuffer Calopteryx splendens