zaterdag 26 januari 2019

Roerdomp Eurasian Bittern Botaurus stellaris 2018


Than annother highlight last summer. The Eurasian Bittern Botaurus stellaris. A couple had their young near the cabin where we can observe birds. I do not know how many of them but at least two young birds. It was great to see them walk on the water edge surging for food. It gave us the best opportunity to take the most wonderful captures. Also of the birds in flight was wonderful to see.  EnjoyAfgelopen zomer had een stel roerdompen vlakbij de hut hun nest met jongen grootgebracht. De aantallen weet ik niet precies maar op zijn minst waren het er twee. Vanuit de kijkhut konden we onbespied de vogels langs de waterkant zien lopen op zoek naar wat eetbaars. Ook de vogels in vlucht was mooi om te zien en een paar geslaagde foto's was het resultaat. 
Het zijn weer een hoop foto's geworden maar wil ze jullie als kijker niet onthouden. Voor mijzelf is het een soort archief wat ik op deze manier kan laten zien.

Veel kijkplezier  
 


vrijdag 18 januari 2019

Slechtvalken uit Echt 2018


Afgelopen jaar was ik weer uitgenodigd om bij het ringen van de juveniels aanwezig te zijn en foto's te maken. 3 jongen en een niet uitgekomen ei was het resultaat. Als altijd was de plek waar de jongen geringd werden slecht verlicht en dus was ik genoodzaakt de flits te gebruiken wat je goed kan zien aan de ogen van de jongen. Het was weer leuk om de ringers te ontmoeten en de jongen zagen er gezond en goed doorvoed uit. Rond deze periode ben ik vaak naar de locatie gegaan want er is dan altijd veel leven rond de toren. En als de jongen gaan vliegen heb je soms het geluk dat ze lager terecht komen en dan moeite hebben met terugvliegen naar de nestkast. Ook dit jaar was dat het geval en kon ik een van de jongen uitgebreid op de plaat zetten.
maandag 7 januari 2019

IJsvogels 2018


Minder ijsvogeltjes in 2018 maar desondanks toch mooie plaatjes kunnen schieten.
Het was een jaar waarin het erg droog was en de waterstand bijzonder laag was. Ook in De Luysen net als in De Doort. In de rivieren had de scheepvaart moeite met varen en sowieso konden ze niet vol geladen het water bevaren. Nu regent het weer volop en je ziet dat de waterstand al hoger is maar toch is het grondwaterpeil nog niet wat het zijn moet. Deze droogte heeft aan vis, insecten die in het water leven, libellenlarven en andere dieren die van water afhankelijk zijn grote schade toegebracht. Het volgend voorjaar zal duidelijk maken hoe erg dit er in heeft gehakt.
Veel van de foto's lijken hetzelfde door de houding van de ijsvogels maar ik wilde deze foto's toch laten zien al is het maar voor het archief. Het zijn oudervogels, man en vrouw, en juveniels. Met of zonder vangst van visjes.It was for the Kingfishers also difficult the last drought we had. Little streams and ponds were dry or the waterlevel was very low. This drought had a big impact on all animals depending on water. I have seen less Kingfishers but still could take some nice captures of them. Some captures look quit the same but I want to show them to you any way. You see, male, female and juveniels with or without fish.

Enjoy.