zondag 29 maart 2020

Spring just continuous as usual ...


Op sommige blogs schijnt mijn reactie niet zichtbaar te worden. Klopt dat? Hebben jullie daar ook last van.

On some of your blogs my reaction is not visible. Most of the blogs who needs aproval there comes the message that it needs aproval. Also that dous not appear. A little problem with blogger?

Met alle restricties die Covid-19 met zich meebrengt kan ik wel in de nabijheid van onze woonplaats de natuur opzoeken. De grenzen zijn dicht dus naar de slechtvalken gaat nu niet. Ook naar De Doort gaat nu niet. Boomkikkers zitten gelukkig ook in gebieden niet ver van mijn huis dus die kan ik nog wel zien. Jammer vind ik het van de oranjetipjes die altijd vast prik zijn in De Doort naast de voorjaarsbloeiers die je uniek daar vindt. Zoals de eenbes en andere soorten. Om nu andere gebieden dichter bij huis te bezoeken zie je daar weer heel andere dingen als je maar goed kijkt. Vorige week ben ik dus in de buurt van Hepperneert geweest en Aldeneik. De bloesem bloeit weer volop met daarop weer de nodige insecten. Konijnen met helaas ook zieke dieren er tussen waar de ogen dicht van zaten. Ik denk aan het virus Myxomatose. Een paar dode exemplaren zag ik ook in het veld liggen. Scholeksters waren ook te zien driftig zoekend naar wormen. Een haas in de boomgaard die snel het hazenpad koos toen hij mij zag staan. Een tjiftaf liet zijn lied weer duidelijk horen en bleef ook nog even poseren. Ook witte kwikstaarten zijn weer te zien. Ik heb op twee verschillende dagen weer veel foto's gemaakt dus verdeel ik dat in twee blogs om geen overload aan foto's te laten zien. 

Hier deel 1

Sleedoorn Prunus spinosaHaas Lepus europaeusKonijn Oryctolagus curniculus


Koolmees Parus major


Scholekster Haematopus ostralegus
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Winterkoninkje Troglodytes troglodytes


Witte kwikstaart Motacilla albadinsdag 17 maart 2020

Spring is here and Corona


Lucky me I do not like shopping or crouds. I like nature and therefore hope to avoid this madness that is going around. 

Gelukkig hou ik niet van winkelen en mijd ik grote mensenmassa's. Ik hou van de natuur en hoop zo de gekte te ontlopen die nu rondgaat. Boodschappen doen alleen op rustige tijden en zo snel mogelijk de winkel weer uit. Respect voor de mensen die in die winkels werken en uiteraard de doktoren en verplegend personeel die zich voor de getroffenen van dit virus inzetten.  Voor jullie deze bosanemonen.

Bosanemoon Anemone nemorosa


Zo ben ik gisteren met de auto naar een gebied gereden waar geen mens te zien was. Het geluk heb je dan dat dieren zich niet opgejaagd voelen door mensen die hun honden los laten lopen als ze die hebben. Ik was in een gebied waar je met de auto door kunt rijden en mazzel bij het kijken naar links zie ik daar twee grote wilde zwijnen en zeven kleine gestreepte jonkies wroeten in de aarde. Raam naar beneden en klikken maar. Gelukkig is hun zicht niet zo scherp en stond de wind gunstig dus ze hadden me in het geheel niet in de gaten. Totdat helaas er toch een wandelaar starend op zijn mobiel kwam aangelopen die ik vanuit de auto al gebarend verzocht om te lopen. Helaas begreep de man het niet en dus gingen de zwijnen er vandoor. Een paar dagen eerder naar De Doort waar ik ook het rijk voor mezelf had. Wel wat verder een groepje mensen die naar iets op zoek waren. Maar die vertrokken al rap. De bosanemonen staan weer in bloei zo ook de pinksterbloemen en ook diverse bloesems. Er zijn veel oude bomen omgewaaid in De Doort, doodzonde. Ook zijn de kikkerpoelen onderworpen aan een onderhoudsbeurt en dat is te merken dat dat met grof geschut is gedaan. Brede sporen van wel 5 meter breed dwars door de braam-vegetatie en dat over tientallen meters lengte tot aan de poel. De organisatie die dat doet vraagt dan wel om als bezoeker van dit gebied op de paden te blijven ter bescherming van de kwetsbare natuur voor de boomkikker. Hilarisch toch ...
Nou ik heb weer wat foto's kunnen maken en hou op met bazelen ben benieuwd wat jullie er weer van vinden. Verder wens ik een ieder goede gezondheid en geef om elkaar in deze moeilijke tijden. 

Bosanemoon Anemone nemorosa

Boomblauwtje Celastrina argiolus


Sleedoorn Prunus spinosa

Blauwe druifjes Muscari botryoides


Pinksterbloem Cardamine pratensis


Bij de Molenplas, trof ik weer de graspieper, roodborsttapuit en de rietgors.

Graspieper Anthus pratensis
Rietgors Emberiza schoenniclus


Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Tussen het koolzaad enthousiaste bloeiers. Wild zwijn Sus scrofa