zondag 20 december 2020

All close to home ...

 

Ik hoef echt niet ver weg te gaan om mooie plekken op te zoeken en dan verrast te worden door vogels die hier de winter doorbrengen of vogels die het hele jaar in deze gebieden verblijven omdat ze er genoeg voedsel kunnen vinden. Zo zijn er de kramsvogels, koperwieken en spreeuwen die lang vooruit kunnen met de bessen van de meiddoorn. Torenvalken die naast muizen ook af en toe een vogel slaan zoals ik kon zien toen een torenvalk een koperwiek geslagen had en deze al grotendeels opgegeten had. Plots zag ik haar in het gras zitten zonder dat ik wist dat ze daar al een tijdje zat. Even een foto maken dacht ik. Ze bekeek me of ik gevaarlijk was, en koos toch maar het "hazenpad" want stel je voor. Terwijl ze dus opvloog kon ik aan het patroon van de vleugels zien dat het een koperwiek was die ten prooi aan haar was gevallen. In dit gebied is naast deze vrouwtjes torenvalk ook het mannetje aanwezig en ze hebben de ruimte om aan voedsel te komen. Zo ook leeft hier een buizerd die er zijn kostje bij elkaar weet te scharrelen. In dit gebied ook veel uitgedroogde distels/klissen waar de distelvinken wel raad mee weten. Ik heb een plek waar je met de auto redelijk dichtbij de distels kunt staan en met de camera op de deurpost is het wachten op de distelvinken die in een flinke groep zich te goed komen doen. In dit gebied leven ook spechten, zoals een koppel groene spechten. Wroetend met hun snavel in het natte grasland zijn ze op zoek naar insecten in de grond, hoofdzakelijk mieren en mierenlarven. De plekken waar ik deze vogels heb gezien is op een steenworp van waar ik woon. Weliswaar in NL Limburg, dichtbij de Maas. Hier gelukkig geen massa's wandelaars behalve de lokale bewoners met hond die altijd aangelijnd is. Door de redelijke rustige plekken zijn hier de vogels nog niet verjaagd en dat is goed voor hun en voor mij. Ik ga dan ook niet uitgebreide reclame voor deze gebieden maken om de rust hier niet te verstoren. Egoïstisch, misschien wel, maar er zijn nog genoeg plekken over voor de wandelaars dus voel ik mij niet schuldig.  

Distelvink Cardelis cardeulisBuizerd Buteo buteoTorenvalk Falco tinnunculus female


Male

Kramsvogel Turdus pilaris


Spreeuw Sturnus vulgarisGroene specht Picus viridis


MaleFemale vrijdag 11 december 2020

 

For everyone Chanukah Sameach, en fijne feestdagen. 

(Photo made by me at home.)