vrijdag 31 mei 2019

De Luysen, Kettingdijk


Waarnemingen van 24 mei 

Zet je neer op een van de banken bij de Luysmolen aan de A-beek en alles komt langs in het voorjaar. Die oude fruitbomen die er staan met hun holtes en gaten en rijper wordend fruit langs een stromende beek doen wonderen voor vogels en insecten. Spechten, lijsters en de gele- en witte kwikstaart zijn er allemaal te zien. Deze beek is bekend voor het groot aantal weidebeekjuffers. In de zomer weet je niet waar je kijken moet. Nu waren er al een aantal te bewonderen. Eendagsvliegen een mooi fenomeen. Ook die kunnen fotograferen. Als de kersen dadelijk rijp zijn is het helemaal leuk vertoeven om de snoepers te bekijken. Daarna door naar De Luysen om te kijken of er wat moois vanuit een van de kijkhutten te zien is. Een koppel futen hebben eieren en zijn druk met broeden. Meeuwen zijn er in grote getalen aanwezig en slepen met nestmateriaal. Ze hebben nu ook de eilandjes voor de hut ingenomen en naar mijn idee daarmee veel vogels weggejaagd. Heel even nam het ijsvogeltje plaats op een van de geplaatste stokken. Vissen deed hij niet, alleen even rusten. In de verte hoor je regelmatig de roerdomp. Het werd me te benauwd in de hut. Dus nu maar op weg naar de Kettingdijk. Ik ben er nog maar 10 minuten en zie daar een grote witte vogel aan komen vliegen. Een lepelaar die op zijn gemak eens flink ging foerageren. Al etend kwam hij steeds dichterbij waardoor ik diverse foto's heb kunnen maken. Verder was het stil op de kleine vogeltjes na die van zich lieten horen maar zich niet lieten zien. Dan plots zie ik uit de bosjes een reebok aan komen lopen. Wadend door het lage water liep hij naar de overkant om daar weer in het hoge gras te verdwijnen. De reebok was nog steeds in de rui. Te zien aan de lichtere delen van zijn vacht. Ook hier zijn de libellen schaars. Maar heb er toch nog wel een paar kunnen fotograferen. 

Grote Bonte specht Dendrocopos major


Citroenvlinder Gonepterryx rhamni


Eendagsvlieg Ephemeroptera


Lis Iris germanica        gedumpt in een greppel maar mooi tot bloei gekomen.
  

Gele kwikstaart Motacilla flava


Gele lis Iris pseudacorus


Hoornaar Vespa crabro


IJsvogel Alcedo atthis


Lepelaar Platalea leucorodia

???


Dagkoekoeksbloem Silene dioica


Ree bok Cervus capreolusValeriaan Valeriana


Weidebeekjuffer Calopteryx splendens


donderdag 30 mei 2019

Druk, druk, druk, ...


19 en 22 mei 
Eerst langs de huiszwaluwen en gelijk rondkijken bij de Rug een natuurgebied tevens waterwingebied. Met de huiszwaluwen gaat het uitstekend en hebben het nog steeds druk met repareren van hun nestjes. Terwijl ik stond te kijken bij de zwaluwen kwamen twee vrolijke mannen langsgereden in hun speeltje; een Bugatti met een een flinke waarde mocht die ooit weer op een veiling aangeboden worden. De temeraturen waren goed voor vlinders en dus voor automobiel rijders die hun bolletjes goed lieten beschijnen door de zon. Daarna door naar de Stevol/Molenplas voor de wilde bloemen, papavers, korenbloemen enz. Twee koninginnenpages waren druk met hun paringsdans. Mooi om te zien. Dan door naar Echt om langs de slechtvalken te gaan. Het gaat supergoed met de jongen die al volop rond de kerk vliegen. En uiteindelijk weer langs De Doort waar ik een Fals Witje in het gras kon fotograferen. 


Bruin blauwtje Aricia agestisHuiszwaluw Delichon urbicum


Klaproos Papaver


Koninginnepage Papilio machaon
Korenbloem Centaurea cynanusSlechtvalk  Falco PeregrinusVals Witje Siona lineata


Twee dagen later weer een zelfde rondje gedaan. Bij de huiszwaluwen aangekomen zie ik heel hoog in de lucht de zwaluwen rondvliegen en geen vogeltjes op de nesten. Boosdoener een prachtig exemplaar boomvalk. Vast op zoek naar een lekker hapje. Bij het dorpje Visserweert heb je zicht op de Maas met aan de overkant zicht op Maaseik. Daar was ik ook even naar toe gereden. De afstand is niet noemenswaardig. Daar trof ik de gele kwikstaart. Voor de herinrichting van dit gebied zaten hier vroeger veel gele kwikstaarten. Ik was dus blij dat ik er weer een koppeltje kon waarnemen. Ook de rode klaver Inkarnaat klaver stond daar weer te bloeien. Bij de rug zag ik plots een grauwe klauwier op het prikkeldraad zitten. Ver weg maar toch maar even op de plaat gezet. Dan ineens vier ooievaars boven je hoofd. Hoog maar toch redelijk zichtbaar. Een groepje scholeksters wat laag over het water van de Maas vloog. Ook een groenpootruiter daar gezien maar dat was te ver om een behoorlijke foto van te maken. Daarna weer langs de Slechtvalken die goed bezig waren met oefenen. Ik sluit af met de foto's van de weer wilde bloemen wat iedereen toch een vrolijk gevoel moet geven. 

Boomvalk Falco subbuteoGele kwikstaart Motacilia flava

Grauwe klauwierLanius collurio


Inkarnaatklaver Trifolium incarnatumOoievaar Ciconia ciconia
Roodborsttapuit Saxicola rubicola


Scholekster Haematopus ostraelgus


Slechtvalk Falco Peregrinus


Wilde bloemenweideKlaproos Papaver