woensdag 4 december 2013

De Oudsberg en mossen

 
Volgens Wikipedia: De Oudsberg staat bekend als de grootste en hoogste open stuifduin van Vlaanderen, gelegen in het Gruitroderbos in een duinengordel die zich vroeger uitstrekte van Hechel tot Maaseik. De Oudsberg torent een 30-tal meter uit boven het Kempisch Plateau.

Tijdens de jongste ijstijd, het Weihselien, die ongeveer 11.000 jaar geleden ten einde kwam, kreeg het Kempens Plateau te maken met enorme zandverstuivingen, omdat er nog geen gesloten vegetatiedek was. Er vormden zich diepe leeggestoven laagten, waarin vennen ontstonden. Hoge zandafzettingen staken als duinruggen boven het landschap uit. Door de opwarming van het klimaat ontwikkelden er zich stilaan berken- en eikenbossen.
In de Middeleeuwen verarmde de bodem van de Oudsberg door intensieve ontginning. Hierdoor kon alleen heide nog overleven. Plaatselijke overbegrazing van schapen zorgde opnieuw voor zandverstuiving, die het huidige duinlandschap boetseerde.
Vandaag zijn de landduinen nog steeds in volle evolutie. Het zand breidt zich uit terwijl de duintoppen wegstuiven. Ooit was de Oudsberg 95 meter hoog en behoorde daarmee tot de hoogste toppen van Limburg. Maar de laatste decennia kromp de heuvel zeker 7 meter.
Een bijzonder gebied dus en ik ben hier al twee keer geweest en mij verwonderd over de schoonheid van de plek. De diversiteit aan planten en bomen is groot ondanks de schrale bodem.
Verscheidene dieren passen zich aan aan deze moeilijke omstandigheden.Je vindt hier de levendbarende hagedis, talloze insecten en sprinkhanen. De bloeiende heide trekt honingzoekers als bijen, vlinders en zweefvliegen. Op de boomrijke heide zie je boomleeuwerik, boompieper en nachtzwaluw en in de bossen broeden verschillende roofvogels. Ook het goudhaantje komt hier in de dennenbossen voor. Vos, wezel, bunzing, eekhoorn, haas en konijn vinden hier ook een geschikt onderkomen. Vraatsporen aan struiken en jonge bomen verraden duidelijk de aanwezigheid van reeën. Ik hoop van deze grote variatie aan fauna en flora in de komende seisoenen meer te kunnen zien.
Veel mos soorten zijn hier ook nog te bewonderen waaronder, bekermos, rode heidelucifer, rendiermos, gewoon dikkopmos enz.

 Al met al er valt hier nog een hoop te ontdekken.


 


zondag 1 december 2013

Bergerven en kleine zwanen

Ik verzuim te vaak om te lezen bij waarnemingen.be  (<Link) wat voor vogels of andere bijzonderheden zijn gesignaleerd. Het is mooi dat je per natuurgebied kan zoeken en zo las ik dat een groepje kleine zwanen was gezien bij het Bergerven (< Link) . Het is een relatief nieuw gebied waar eerst grindafgravingen hebben plaatsgevonden. Vanuit de mooie vogelkijkhut kon ik de kleine zwanen waarnemen. Het waren er zo'n 15 met drie jongen. Veel soorten eenden maken ook gebruik van deze plas, maar mijn aandacht ging uit naar de zwanen.
Een ding vind ik jammer, dat is dat de vogelkijkhut erg ver van het water afstaat. En ben je niet de gelukkige die een lens bezit die alles grenzen overschrijdt, dan blijft alles ver weg. Daarom kom ik hier niet al te vaak ook omdat alles is afgezet met prikkeldraad en hierdoor de keuze langs het water te lopen erg klein wordt.
Het was die dag ook behoorlijk grijs dus dat komt de foto's niet ten goede maar bij deze de foto's van een bijzonder mooie zwaan.

Kleine zwanen met rechts twee van de drie jongen. Een reiger en meeuwen in vlucht.


dinsdag 19 november 2013

Herfstbeelden uit Hasselterbroek, St Maartensheide en Heijkersbroek

Afgelopen week op drie verschillende locaties de sfeer geproefd van de herfst. Zowel met zon als in de mist.
Met laagstaande zon is het licht bijzonder mooi, lange schaduwen en met tegenlicht fotograferen krijg je bijzondere effecten. Zo zie je ineens hoeveel spinrag er in de pijpenstrootjes en de takken van de bomen is geweven.
Hasselterbroek


St Maartenheide

Doolhofzwam

De dag dat ik in Heijkersbroek was, was het erg mistig desondanks nog twee ezeltjes in het veld kunnen fotograferen, en het spinrag was bezaaid met waterpareltjes.
Heijkersbroek

Heijkersbroek


  

dinsdag 12 november 2013

Grathem, hoog water in de beken en oude bomen

Ik vind het maar niks dagen binnen zitten vanwege de vele regen. Maar gisteren was een uitzondering dus kon ik weer eens op pad. Dat het veel geregend had was goed te merken aan de beken die op sommige plekken buiten hun oevers waren getreden en bij de draaiende watermolen van Grathem donderde het water het lager gelegen gedeelte in.
Zicht op Grathem

Ik kwam op mijn ritje ook langs de Uffelse beek waar ook een watermolen staat. De Uffelse molen (<link) is nu buiten gebruik maar restauratie plannen zijn goedgekeurd.
Uffelse molen


In het landschap veel Buizerds. Het blijft moeilijk om ze te fotograferen maar deze wilde wel poseren.
Eenzaam maar niet alleen

In het landschap veel mooie grote bomen en op een kruispunt zag ik onder een boom nog een grote Vliegenzwam en Boleet.

Boleet

Vliegenzwam

zaterdag 2 november 2013

Leudal NL Limburg, een tweede bezoek

Eerder deze week ben ik weer naar het Leudal geweest om een andere kant van het gebied te verkennen. Eerst naar het informatiecentrum om te horen hoe ik het dichtst bij mijn doel kon komen. Ik kreeg een handige tip over parkeermogelijkheden. Deze keer ging ik dus naar de watermolen. Bijzonder is dat de Leumolen de enige watermolen van de zes overgebleven watermolens in Nederland is die een olie- en korenmolen onder een dak huisvest.

Ook scheen weer de zon wat de herfstkleuren mooi deed uitkomen.
Hier veel minder paddestoelen maar toch een paar mooie exemplaren kunnen vinden.

 

Parasolzwam


Echte Tonderzwam
zondag 27 oktober 2013

Puttertjes en een Roodborst tapuit Koningsteen Thorn

Afgelopen week in een verloren uurtje even naar het Koningsteen bij Thorn.
De zon schijnt en nog steeds warme temperaturen. Zo warm zelfs dat er tientallen Oranje Luzernevlinders, Dagpauwoog en Distelvlinders rondfladderen. Ook hier is een Grote witte reiger aanwezig. Een Torenvalkje staat hoog in de lucht te bidden op zoek naar prooi. En heel veel Puttertjes die zich tegoed doen aan de zaden van de uitgebloeide planten. In plassen op de onverharde weg nemen ze een bad. En dat diverse vogels nog niet vertrokken zijn naar betere oorden is te zien aan een Roodborsttapuit die op een uitstekend takje gezelschap krijgt van een Puttertje.
Putterjes in het aanpalende maaisveldEven lekker badderen

Roodborsttapuit en Puttertje

Een gedeelte van het gebied is momenteel niet toegankelijk omdat een Bever in de buurt de waterhuishouding heeft verstoord en daardoor de vogelkijkhut niet bereikbaar is. Een briefje aan het hek maakt hier melding van en de beheerders hopen binnenkort op een oplossing. Tja, een Bever laat zich niet stoppen als hij het er naar zijn zin heeft. Eerder van de week was ik ook nog even in de Luysen geweest maar daar was het erg stil, behalve de jaarlijks terugkerende ganzen. Ik zag nog wel twee bijzondere paddestoelen.
Paarse Schijnridderzwam

Witte Kluifzwam