zaterdag 27 april 2019

"Groentjes" wilde bijen en andere nuttige insecten ......


Hoe brei je een blog rond dit thema nadat ik met verbazing naar een nieuw geplaatst bijenhotel bij een boerderij langs de Grensweg van Stramproy richting Bocholt heb staan kijken en lezen.

De tekst sprak het tegendeel van wat ik letterlijk kon waarnemen in het veld. Maar voordat ik hier verder op in ga eerst wat foto's van hoe ik het graag zou zien. Er zijn nl. nog van die plekken waar de natuur beschermd wordt en je kan dromen hoe het er op andere plekken er ook zo uit zou kunnen zien. Een van die plekken is De Doort, daarnaast is er vooruitgang bij de Stevolplas, De Luysen en de Kettingdijk. Zodra de condities voor plant en dier gunstig zijn komt het haast vanzelf op zijn pootjes terecht. Wij als mens willen wel alles sturen en inrichten maar als het voor dier en vogel niet optimaal is vliegen en lopen ze gewoon voorbij. Als je een gebied meer op een parkje laat lijken met aangeharkte paadjes dan kun je het wel schudden. Dus op eerder vernoemde plekken kun je mij vaak vinden om dit vast te leggen op de foto en genietend van hoe mooi het toch allemaal is.  Zoals die velden met gewassen omringd met wilde bloemen bij de Stevolplas. Klaprozen, korenbloemen en bernagie waar je de insecten en vlinders dus volop kunt aantreffen. Zo ook op de veeltallige meidoorns daar geplant. De wilde bloemen in De Doort, Nu volop de daslook in bloei en uiteraard ook hier de meidoorn. Goh ik wist niet waar ik kijken moest van de wilde bijen, vliegen en ander beestjes die hier een goed gedekte tafel  vonden. Dat het een feest is voor insect en vogel mag duidelijk zijn. Grasmussen, hoorde je volop zingen naast uiteraard de zwartkop. Ook de geelgors doet hard zijn best om een vrouwtje te lokken met zijn gezang. De lijster die al jongen heeft en naarstig op zoek was naar voedsel. En nu het weer wat regent meer kans op wormen die naar boven komen. Deze beschrijving van hoe ik het graag op meerdere plekken zou willen zien blijft denk ik toch nog steeds een wens. 

Korenbloem en klaproos Centaurea cyanus en Papaver


Gewone Smeerwortel  Symphytum officinale


Meidoorn Crataegus met wilde bij
 


 Meidoorn met Woeste sluipvlieg Tachina fera
 

Klaverspanner Chiasmia clathrata


Oranjetipje Anthocharis cardaminesWoeste sluipvlieg Tachina fera


Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris ???

 
Boomkikker Hyla arborea
 
 
Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta
 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni


Daslook  Allium ursinum
 

Grote vos Nymphalis polychloros


Meidoorn Crataegus


Oranjetipje Anthocharis cardamines


Winter postelein Claytonia perfoliata


Geelgors  Emberiza citrinella


Groene kikker Pelophylax


Zanglijster  Turdus philomelos

 


Merel female Turdus merula
 

Rietgors Emberiza schoeniclus


Salomons zegel Polygonatum


Drie van vier jonge kievitten.


En man zwartkop zingt weer uit volle borst.Terugkomend op de titel van dit blog  '"Groentjes" en wilde bijen en andere nuttige insecten ...'. Groentjes is in België de benaming voor groenten. Tis maar dat u het weet. Ok, in Bree staat een grote groenten verwerkingsfabriek. Greenyard genaamd en in samenwerking met B.N.D. Internationale telersvereniging hebben zij bij een teler van groenten een bijenhotel geplaatst met tekst en uitleg over het waarom van het plaatsen van een bijenhotel. Het bijenhotel staat vlak langs de kant van de weg zodat een ieder die, net als ik,  geïnteresseerd is in het hoe en waarom van dit initiatief, dat van dichtbij kan zien. Een nobel streven, zeker omdat dit onderwerp veelvuldig op de agenda staat van menig natuurvereniging en verontruste burgers. Ik stond dit dus te lezen terwijl ik ondertussen ook naar de velden keek waar de boer aan het ploegen was om het veld in gereedheid te brengen voor het zaaien van …. Ik was eigenlijk gestopt omdat ik een eenzame scholekster in zo'n inmiddels ingezaaid veld zag lopen zoekend naar wat eetbaars. Hij vond niets. Triestig. De voorjaarsbloeiers die in de berm zouden moeten staan … weggeploegd tot aan de verharding van de straat en greppel. Het groen en opkomende bloemen bij het hek en in de greppel weg … gespoten. Je kent de kleur wel oranje. Voor zover het oog kon rijken dus getrokken voren in het landschap en geen bloem te zien. Ik weet niet wat zo'n bijenhotel daar dan doet. Geen bij of insect te zien. Hoe verwacht men met deze condities van de omgeving dat wilde bijen hier op afkomen. Verwacht men dat die bijtjes rustig afwachten tot de gewassen bloemetjes krijgen om te bestuiven? Op het infobord staat dus te lezen dat ze werken met Agrobiodiversiteit. Daar kon ik dus niets van bemerken. Ik voeg een link bij wat Agrobiodiversiteit inhoudt. Ik hoop dat de agrariër zich hier in de toekomst bewust van wordt en met hem alle andere agrariërs https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-fab.htm Ik blijf het volgen om daar later nog eens op terug te komen. Misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Scholekster Haematopus ostralegus searching for something to eat ...The bee hotel, No Bee to be seen and no Bee has found this Hotel (yet). But also no Butterfly or any other insect for that matter.


Tekst is in Dutch Sorry.  I do hope their initiative is not for the sake of appearance

zondag 21 april 2019

Easter, Spring and already to hot ....


Het is Pasen en Pesach, dit jaar valt dat weer eens samen. Veel doe ik er niet mee behalve dat het altijd in de Lente valt en daar heb ik veel meer mee. De dagen lengen de zon wordt warmer en langzaam aan komen de trekvogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. De eerste koekoek al horen roepen en de boerenzwaluwen, huiszwaluwen en oeverzwaluwen alweer gezien en gehoord. Alles staat in bloei en vlinders vliegen al weer vrolijk rond.
Aleen …. het is al te warm en te droog. Een nare bijkomstigheid van dit is dat de bodem nu al als beton is. Vogels die hun jongen moeten voeden met wormen, insecten en larven die in de grond leven, zijn niet bereikbaar. Door het gebrek aan vocht zie je ook minder insecten waar jonge pullen en nestvlieders van kieviet, grutto ect. van leven, al het loodje leggen en dus dood gaan van de honger. Een eerdere dag toen ik in De Doort liep viel het mij gewoon op dat ik geen bijen, hommels of andere insecten zag. Niet op de bloesems en niet op de uitgekomen bloemen. Ik vond het zeer verontrustend. In de beek stroomt gelukkig nog steeds water maar ik vrees alweer de zomermaanden als die ook weer te warm worden en er weer niet genoeg water zal zijn en het grondwaterpeil nog lager wordt. Ik wil geen doemdenker zijn maar ik vind het wel erg zorgelijk worden. Daarnaast het meer en meer omhakken, door SBB (Staats Bos Beheer), van hele grote stukken bos wat ook niet bevorderlijk voor vasthouden van CO2 is. Het idiote is dat dit hakhout rechtstreeks naar de verbrandingsovens gaat als biobrandstof. Wie dat verzonnen heeft moet zich nog steeds eens goed na laten kijken. Een simpele ziel kan al bedenken dat dit funest is voor de aarde en het klimaat. Zoiets heet zelfdestructie. Gelukkig zijn er een aantal boeren en akkerbouwers die inzien dat voor de vogelstand er wel maatregelen genomen moeten worden. Stukken land plas dras maken. Geen gif zoals glyfosaat (Roundup) spuiten. Maar het is maar een druppel op de gloeiende plaat. We worden overspoeld met berichten van hoe we met zijn allen de aarde aan het leegroven zijn en dat al vele dieren het niet meer redden of al uitgestorven zijn. De mens wordt er moe van en hoopt dat er een oplossing komt maar heeft niet de power om iets in beweging te krijgen, behalve dan de organisaties die dit blijven melden en proberen te redden wat er te redden valt. Het is niet meer overzichtelijk voor de mens en regeringen doen niets. En dan staat de Notre Dame in Parijs in brand. Een icoon voor velen en Frankrijk zou zich verloren voelen zonder deze kathedraal. Gelukkig is nu gebleken dat deze icoon gerestaureerd kan worden met gelden die het miljard al overstegen is. Maar als dadelijk de aarde niet leefbaar meer is dan heb je aan deze gerestaureerde kathedraal ook niets meer.
Waarom hecht de mens dan meer waarde aan stenen dan aan fauna en flora? Dat is mijn vraag ….

Dus fotografeer ik er maar op los en geniet van elk mooi stukje natuur en zijn bewoners. Hierbij dan weer een impressie wat ik tegengekomen ben.  

Boompieper Anthus trivialis

 

scholekster Haematopus ostralegustjiftjaf  Phylloscopus collybita
zwartkop Sylvia atricapilla


 
 
eekhoorn Sciurus vulgaris
 


 
 
boomkikker  Hyla arborea
 

tjiftjaf Phylloscopus collybita


 
 

bosanemoon Anemone nemorosa
daslook Allium ursinum

eenbes Paris quadrifolia


fijne waterranonkel Ranunculus aquatilis

 
gele kwikstaart Motacilla flava
 Koereiger Bubulcus ibis
 


visdiefjes Sterna hirundo

 
Korenbloemen Centaurea cyanus
 
 
 
slechtvalk falcon peregrine The male cleans the little pray to stash it in a save place for feeding later to the chicks.