dinsdag 24 februari 2015

Indruk maken op de vrouwtjes

Strak in het pak moeten de mannetjes de vrouwtjes overtuigen dat ze de meest geschikte partner zijn voor een succesvol nest met nakomelingen. Bij de krakeenden is duidelijk te zien dat de paartjes al gevormd zijn en kapers op de kust worden duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn. Op het eerste gezicht lijkt een aalscholver een saaie vogel maar van dichtbij is te zien dat ze een prachtig verenkleed hebben. En zeg nou zelf is dat groene oog niet bijzonder.
De prachtige tekening in het verenkleed van de krakeend is zo subtiel en van veraf zie je dat niet eens. Als je in de kijkhut zit dan komen ze op korte afstand langs gezwommen en dan kan je mooi de details fotograferen.
Klik op de foto's voor meer detail.
 
aalscholver (Phalacrocorax carbo)  cormorantkrakeend (Anas strepera) gadwall
 meerkoet (Fulica atra) Eurasian coot
 
grauwe gans  (Anser anser) greylag goose
Gefotografeerd met tegenlicht  

I am watching you
 
canadese gans  (Branta canadensis) Canada goose
Deze is een exoot maar wordt tegenwoordig getolereerd.


woensdag 18 februari 2015

Lente bodes - Spring on its way

16 februari

Om in de stemming te geraken:
De eerste lentebodes zijn duidelijk zichtbaar.
In Grevenbicht langs de dijk van de Maas veel sneeuwklokjes.
En bij de schapenhouder zijn de eerste lammetjes alweer geboren.

To get you in the mood:
Spring is on its way, the first signs are Snowdrops and lambs that are born. 
 

donderdag 12 februari 2015

Wat een show...

11 februari

Toch nog maar een keer kijken of ik de blauwe kiekendief kan zien. Rond 12.00 uur begon het lichter te worden en later brak de zon door de wolken. Ik was deze keer alleen en had mij geïnstalleerd in de auto met de rijstzak op de raampost. Ik hoefde niet lang te wachten voor ze tevoorschijn kwam. Zigzaggend speurde het vrouwtje kiekendief het veld af naar een prooi. Soms biddend laag boven het veld luisterend naar beweging van een muis of iets anders eetbaars. Ruim twee uur heb ik kunnen genieten van deze mooie vogel. Een torenvalk die ook in dit gebied haar territorium heeft probeerde haar weg te jagen. Later zag ik een grote groep kramsvogels die belaagd werden door een andere roofvogel, waarschijnlijk een havik. Ze vormden een grote ronde bal om de rover af te schrikken. Het geluid van de vleugels kon je duidelijk horen en het schouwspel was geweldig om te zien. 
Wat een show...

blauwe kiekendief  vrouw (Circus cyaneus) hen harrier female
 
 


 

zaterdag 7 februari 2015

Blauwe Kiekendief vrouw

Na een tip over waar een vrouwtje blauwe kiekendief te zien is, had ik vanmorgen tijd om te gaan kijken.
Bij aankomst stonden er al diverse waarnemers waaronder de tipgever met fototoestellen in de aanslag. De zon scheen, maar het was bitterkoud. In het veld diverse oerrunderen met vervaarlijke horens.
Na even wachten zagen we in de verte de blauwe kiekendief laag over het veld vliegen speurend naar wat eetbaars.
De foto's die ik heb kunnen maken zijn vanwege de afstand zwaar gekropt maar het gaat in deze dus om de waarneming.
Een prachtig exemplaar. Hierbij een link naar Vogelbescherming Nederland met informatie over de blauwe kiekendief.

Hierbij een impressie.
blauwe kiekendief  (Circus cyaneus) hen harrier
Taurus stier


vrijdag 6 februari 2015

Verkeerd gelopen ...

5 februari

Ik was op zoek naar sneeuwgorzen bij de grindafgraving bij Kessenich. Daar zijn ze door diverse waarnemers gezien en gefotografeerd. Deze soort wordt meer gezien aan de kust dus denk ik een bijzonderheid voor het binnenland. Ik dacht de aanwijzingen goed bestudeert te hebben maar helaas toch de verkeerde kant opgelopen. Wat ik wel tegenkwam was een rietgors. Voor sneeuwgorzen moet ik nog een keer op pad voordat ze vertrokken zijn.

Rietgors (Emberiza schoeniclus) Common Reed Bunting
dinsdag 3 februari 2015

De Luysen, van alles wat en ook Kramsvogels

31 januari

Het is een rustige tijd. Maar toch zie je al signalen dat de vogels en de natuur zich aan het voorbereiden zijn op de lente. Het blijft langer licht en daar reageren de vogels op. De winter is natuurlijk nog lang niet voorbij maar de tekens zijn al zichtbaar. Gewone soorten, aalscholver waarvan een al in broedkleed, krakeenden een trouw koppeltje met prachtige tekening in hun verenkleed, kieviten rustend op het lage water en dan weer massaal de lucht in gaan bij de minste onrust. Een wilde eend hield een grote poetsbeurt wat grappige beelden opleverde. Op de terugweg zag ik een grote groep kramsvogels die ik vanuit de auto heb gefotografeerd, jammer genoeg te ver weg maar het geeft een impressie. Ook al weer de eerste wilgenkatjes kunnen bewonderen.
NB Bij het terugkijken van mijn foto's ontdekte ik tussen de kramsvogels een koperwiek!


Aalscholver in broedkleed  (Phalacrocorax carbo) Cormorant ready for spring

Kievitten (Vanellus vanellus) Northern lapwing

Kievitten (Vanellus vanellus) Northern lapwing

Krakeend  (Anas strepera) Gadwall

Krakeend  (Anas strepera) Gadwall

Kramsvogel (Turdus pilaris)  Fieldfare

Kramsvogel (Turdus pilaris)  Fieldfare

Kramsvogel (Turdus pilaris)  Fieldfare
Koperwiek (Turdus iliacus) Redwing

Blauwe reiger (Ardea cinerea) Grey Heron


Wilde eend (Anas platyrhynchos) Mallard
Onderhoud van het verenpak geeft leuke beelden. "Roll over Beethoven"
Nou ben ik nu niet mooi? Ain't I beautyful?

Wilg (Salix)